CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z CIĄŻĄ, PROFILAKTYKA WTÓRNA

Data: 1 stycznia 1970
Czas: 00:00 do 00:00
  • zdiagnozowanie problemów zdrowotnych współistniejących z ciążą (należy opisać)
  • zaplanowanie działań minimalizujących ich oddziaływanie (należy opisać)
  • realizacja (należy opisać zakres)
  • ocena realizacji zaplanowanych działań