CIĄŻA PO STRACIE, CIĄŻA WYSOKIEGO RYZYKA

Data: 1 stycznia 1970
Czas: 00:00 do 00:00
  • zdiagnozowanie realnych zagrożeń i lęków i obaw
  • zaplanowanie edukacji i działań minimalizujących oddziaływanie czynniki ryzyka oraz
  • stres i umiejętność radzenia sobie ze stresem