CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CIĘCIU

Data: 24 stycznia 2020
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 21 lutego 2020
Czas: 11:30 do 12:30
  • Cięcie cesarskie
  • Omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • Wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • Znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • Powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg