CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CIĘCIU

Data: 27 czerwca 2019
Czas: 9:30 do 10:30

Data: 15 lipca 2019
Czas: 13:00 do 14:00

Data: 19 września 2019
Czas: 10:30 do 11:30
  • Cięcie cesarskie
  • Omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • Wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • Znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • Powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg