CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CC

Data: 24 lipca 2018
Czas: 11:00 do 12:00

Data: 6 sierpnia 2018
Czas: 13:00 do 14:00

Data: 20 sierpnia 2018
Czas: 11:00 do 12:00
  • cięcie cesarskie
  • omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg