CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CC

Data: 12 lutego 2018
Czas: 10:00 do 11:00
  • cięcie cesarskie
  • omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg