CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CIĘCIU

Data: 19 lipca 2022
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 3 sierpnia 2022
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 17 sierpnia 2022
Czas: 10:30 do 11:30
  • Cięcie cesarskie
  • Omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • Wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • Znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • Powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg