CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CC

Data: 9 listopada 2018
Czas: 13:00 do 14:00

Data: 23 listopada 2018
Czas: 11:00 do 12:00
  • Cięcie cesarskie
  • Omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • Wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • Znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • Powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg