CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CIĘCIU

Data: 1 kwietnia 2021
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 14 kwietnia 2021
Czas: 09:00 do 10:00
  • Cięcie cesarskie
  • Omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • Wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • Znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • Powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • Przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg