CIĘCIE CESARSKIE, PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI PO CC

Data: 21 czerwca 2017
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 7 lipca 2017
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 27 lipca 2017
Czas: 09:00 do 10:00
  • cięcie cesarskie
  • omówienie zjawiska rosnącej ,,epidemii” cięć cesarskich wyjaśnienie cięcia cesarskiego „na życzenie”
  • wskazania do cięcia cesarskiego ze strony matki i dziecka
  • znaczenie równic pomiędzy porodem siłami natury a cięciem cesarskim dla matki i dziecka
  • powikłania po cięciu cesarskim – wczesne, późne i odległe
  • przygotowanie do cięcia cesarskiego, podpisanie świadomej zgody na zabieg