JAKOŚĆ NARODZIN – JAKOŚĆ ŻYCIA MATKI I DZIECKA

Data: 19 sierpnia 2020
Czas: 11:00 do 12:00

Data: 16 września 2020
Czas: 09:00 do 10:00
  • wpływ przebiegu porodu na dalszy rozwój dziecka i stan zdrowia matki
  • czynniki ryzyka zagrażające dobrostanowi matki i dziecka po porodzie oraz możliwości wczesnej interwencji w przypadki ich wystąpienia