JAKOŚĆ NARODZIN – JAKOŚĆ ŻYCIA MATKI I DZIECKA

Data: 27 lutego 2020
Czas: 11:30 do 2:30

Data: 30 marca 2020
Czas: 11:30 do 12:30
  • wpływ przebiegu porodu na dalszy rozwój dziecka i stan zdrowia matki
  • czynniki ryzyka zagrażające dobrostanowi matki i dziecka po porodzie oraz możliwości wczesnej interwencji w przypadki ich wystąpienia