JAKOŚĆ NARODZIN JAKOŚĆ ŻYCIA MATKI I DZIECKA

Data: 23 marca 2018
Czas: 11:00 do 12:00
  • wpływ przebiegu porodu na dalszy rozwój dziecka i stan zdrowia matki
  • czynniki ryzyka zagrażające dobrostanowi matki i dziecka po porodzie oraz możliwości wczesnej interwencji w przypadki ich wystąpienia