JAKOŚĆ NARODZIN – JAKOŚĆ ŻYCIA MATKI I DZIECKA

Data: 22 czerwca 2018
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 27 lipca 2018
Czas: 12:00 do 13:00
  • wpływ przebiegu porodu na dalszy rozwój dziecka i stan zdrowia matki
  • czynniki ryzyka zagrażające dobrostanowi matki i dziecka po porodzie oraz możliwości wczesnej interwencji w przypadki ich wystąpienia