OCHRONA PRAWNA MATKI I DZIECKA

Data: 1 stycznia 1970
Czas: 00:00 do 00:00
  • instytucje pomocowe dla kobiet w trudnej sytuacji socjalno-bytowej
  • możliwości wsparcia socjalnego, prawnego,psychicznego i rzeczowego kobiety w ciąży i po porodzie.