CHUSTOWANIE

Data: 27 września 2019
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 21 stycznia 2020
Czas: 14:00 do 15:00

Zajęcia w dniu 23.07.2019:
Godzina 12:00 Chustowanie
Godzina 13:00 Warsztaty chustowania