CHUSTOWANIE

Data: 23 lipca 2019
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 23 lipca 2019
Czas: 13:00 do 14:00

Data: 27 września 2019
Czas: 15:00 do 16:00

Zajęcia w dniu 23.07.2019:
Godzina 12:00 Chustowanie
Godzina 13:00 Warsztaty chustowania