O towarzyszeniu nowemu człowiekowi na świecie, czyli o widzeniu dziecka tu i potem.

Data: 5 sierpnia 2022
Czas: 09:00 do 10:00

Cele programu warsztatów:

– uświadomienie rodzicom swojej ważności w roli przewodnika dziecka w podróży po świecie i w głąb siebie,
– pokazanie rodzicom, jak istotne jest zobaczenie dziecka na poszczególnych etapach jego życia i zaakceptowanie sytuacji, kiedy dziecko staje się dorosłym,
– wzbudzanie refleksji wobec zgody na widzenie siebie jako wystarczająco dobrego rodzica, a dziecka jako wystarczająco dobrego dziecka.