PORÓD IDEALNY DLA DZIECKA

Data: 4 lipca 2017
Czas: 10:15 do 11:15
  • odczucia rodzącego się dziecka
  • znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju