PORÓD IDEALNY DLA MATKI I DZIECKA

Data: 3 lipca 2018
Czas: 10:15 do 11:15
  • odczucia rodzącego się dziecka
  • znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju