PORÓD IDEALNY DLA MATKI I DZIECKA



Data: 31 stycznia 2022
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 14 lutego 2022
Czas: 10:30 do 11:30
  • Odczucia rodzącego się dziecka
  • Znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju