PORÓD IDEALNY DLA MATKI I DZIECKA

Data: 24 marca 2020
Czas: 10:15 do 11:15
  • Odczucia rodzącego się dziecka
  • Znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju