PORÓD IDEALNY DLA MATKI I DZIECKA

Data: 22 października 2021
Czas: 09:00 do 10:00
  • Odczucia rodzącego się dziecka
  • Znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju