PORÓD IDEALNY DLA MATKI I DZIECKA

Data: 9 kwietnia 2019
Czas: 10:15 do 11:15

Data: 21 maja 2019
Czas: 10:15 do 11:15
  • Odczucia rodzącego się dziecka
  • Znaczenie przebiegu porodu dla dalszego rozwoju