PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 18 kwietnia 2018
Czas: 11:30 do 12:30
  • plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu