PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNEData: 26 stycznia 2022
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 15 lutego 2022
Czas: 10:00 do 11:00
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu