PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 18 września 2019
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 12 grudnia 2019
Czas: 11:30 do 12:30
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu