PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 28 czerwca 2017
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 18 lipca 2017
Czas: 13:00 do 14:00
  • plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu