PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 3 sierpnia 2022
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 16 sierpnia 2022
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 30 sierpnia 2022
Czas: 12:00 do 13:00
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu