PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 28 stycznia 2020
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 13 lutego 2020
Czas: 11:30 do 12:30
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu