PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 3 kwietnia 2019
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 23 maja 2019
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 25 czerwca 2019
Czas: 10:00 do 11:00
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu