PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 10 listopada 2020
Czas: 10:30 do 11:30
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu