PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 29 marca 2017
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 26 kwietnia 2017
Czas: 11:30 do 12:30
  • plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu