PRAWA PACJENTA, REGULAMIN SZPITALA I PROCEDURY SZPITALNE

Data: 12 października 2021
Czas: 09:00 do 10:00
  • Plan porodu (jego znaczenie, treści zawarte w dokumencie, sposób przygotowania i weryfikacji)
  • Regulamin szpitala , procedury obowiązujące w szpitalu