PSYCHOPEDAGOGIKA OKRESU PRENATALNEGO

Data: 1 stycznia 1970
Czas: 00:00 do 00:00
  • Psychofizyczny rozwój dziecka w okresie prenatalnym
  • Możliwości wpływania na rozwój psychofizyczny dziecka
  • Komunikacja z dzieckiem w jego prenatalnym okresie życia