Rodzi się człowiek i co dalej…, czyli o tym, jak rodzice stają się lustrem dla dzieckaData: 28 lipca 2022
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 12 sierpnia 2022
Czas: 09:00 do 10:00

Cele programu warsztatów:

– uświadomienie rodzicom, jak ważne jest to, co niosą swoim zachowaniem, doświadczeniem i emocjami dla dziecka,
– Uwrażliwienie rodzica na to, jak ważna jest świadomość siebie jako rodzica będącego matrycą i zwierciadłem dla nabywania przez dziecko doświadczeń kształtujących osobowość dziecka.