ROLA TATY W OPIECE NAD DZIECKIEM

Data: 20 kwietnia 2018
Czas: 12:30 do 13:30
  • dwurodzicielswo od poczęcia – rola ojca w prenatalnym okresie życia dziecka, w czasie porodu i w okresie noworodkowym
  • metody rozwoju więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem z uwzględnieniem roli matki