ROLA TATY W OPIECE NAD DZIECKIEM

Data: 22 listopada 2019
Czas: 09:00 do 10:00
  • dwurodzicielswo od poczęcia – rola ojca w prenatalnym okresie życia dziecka, w czasie porodu i w okresie noworodkowym
  • metody rozwoju więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem z uwzględnieniem roli matki