ROLA TATY W OPIECE NAD DZIECKIEM

Data: 7 lipca 2020
Czas: 13:00 do 14:00
  • dwurodzicielswo od poczęcia – rola ojca w prenatalnym okresie życia dziecka, w czasie porodu i w okresie noworodkowym
  • metody rozwoju więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem z uwzględnieniem roli matki