NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE PO NARODZINACH DZIECKA

Data: 18 lipca 2018
Czas: 15:00 do 16:00
  • ubezpieczenia i zasiłki rodzinne
  • ochrona prawna rodzicielstwa (urlop macierzyński, wychowawczy, przywileje rodzicielskie