NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE PO NARODZINACH DZIECKA

Data: 20 marca 2019
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 17 kwietnia 2019
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 15 maja 2019
Czas: 15:00 do 16:00
  • Ubezpieczenia i zasiłki rodzinne
  • Ochrona prawna rodzicielstwa (urlop macierzyński, wychowawczy, przywileje rodzicielskie