ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO

Data: 19 sierpnia 2019
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 6 września 2019
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 17 września 2019
Czas: 09:00 do 10:00
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego