ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO

Data: 25 listopada 2020
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 16 grudnia 2020
Czas: 09:00 do 10:00
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego