ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGOData: 6 października 2021
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 21 października 2021
Czas: 10:30 do 11:30
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego