ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO

Data: 12 lutego 2020
Czas: 14:00 do 15:00

Data: 30 grudnia 2019
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 24 lutego 2020
Czas: 13:00 do 14:00
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego