ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO

Data: 23 marca 2018
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 13 kwietnia 2018
Czas: 11:30 do 12:30
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego