ODMIENNOŚCI FIZJOLOGICZNE OKRESU NOWORODKOWEGO

Data: 20 lipca 2022
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 1 sierpnia 2022
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 18 sierpnia 2022
Czas: 10:30 do 11:30
  • Odmienności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego i wydalniczego, skóry, narządów zmysłu, ruchu i centralnego układy nerwowego i zmiany zachodzące w tych układach w okresie noworodkowym
  • Potrzeby noworodka wynikające z odmienności anatomicznych i fizjologicznych okresy noworodkowego