ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM

Data: 1 stycznia 1970
Czas: 12:00 do 12:00
  • Organizacja opieki nad dzieckiem zdrowym (wizyty patronażowe położnej rodzinnej, badania profilaktyczne -poradnia D, program szczepień ochronnych i badań przesiewowych)
  • Opieka zdrowotna i zasady jej organizacji w sytuacjach nagłych i zagrożenia życia noworodka