NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 22 sierpnia 2019
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 24 lipca 2019
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 18 września 2019
Czas: 11:30 do 12:30
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie