NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 6 kwietnia 2021
Czas: 12:00 do 13:00
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie