NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZEData: 1 lutego 2022
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 23 lutego 2022
Czas: 09:00 do 10:00
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie