NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZEData: 2 sierpnia 2022
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 16 sierpnia 2022
Czas: 10:30 do 11:30
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie