NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 22 września 2020
Czas: 11:00 do 12:00

Data: 27 października 2020
Czas: 10:30 do 11:30
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie