NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 28 stycznia 2020
Czas: 10:00 do 11:00

Data: 13 lutego 2020
Czas: 10:00 do 23:00
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie