NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 1 grudnia 2020
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 15 grudnia 2020
Czas: 10:30 do 11:30
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie