NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 26 czerwca 2017
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 26 lipca 2017
Czas: 10:00 do 11:00
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie