NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 5 września 2018
Czas: 11:30 do 12:30
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie