NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE POŁOŻNICZE

Data: 15 listopada 2019
Czas: 10:00 do 11:00
  • Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej
  • Farmakologiczne metody walki z bólem porodowym
  • Nacięcie krocza
  • Cięcie cesarskie