PORÓD Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

Data: 22 sierpnia 2018
Czas: 11:30 do 12:30
  • decyzja o uczestnictwie osoby towarzyszącej przy porodzie (czas podejmowania decyzji, dobór osoby towarzyszącej,
  • znaczenie wsparcia osoby bliskiej podczas porodu, zadania osoby towarzyszącej
  • podstawy prawne obecności osoby bliskiej podczas porodu ( prawa pacjenta, określenie „osoby bliskiej”, standard opieki okołoporodowej, regulamin szpitalny)