PORÓD Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

Data: 18 stycznia 2022
Czas: 10:30 do 11:30
  • Decyzja o uczestnictwie osoby towarzyszącej przy porodzie (czas podejmowania decyzji, dobór osoby towarzyszącej,
  • Znaczenie wsparcia osoby bliskiej podczas porodu, zadania osoby towarzyszącej
  • Podstawy prawne obecności osoby bliskiej podczas porodu ( prawa pacjenta, określenie „osoby bliskiej”, standard opieki okołoporodowej, regulamin szpitalny)