PORÓD Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄData: 9 sierpnia 2022
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 23 sierpnia 2022
Czas: 12:00 do 13:00
  • Decyzja o uczestnictwie osoby towarzyszącej przy porodzie (czas podejmowania decyzji, dobór osoby towarzyszącej,
  • Znaczenie wsparcia osoby bliskiej podczas porodu, zadania osoby towarzyszącej
  • Podstawy prawne obecności osoby bliskiej podczas porodu ( prawa pacjenta, określenie „osoby bliskiej”, standard opieki okołoporodowej, regulamin szpitalny)