STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 3 kwietnia 2018
Czas: 12:20 do 13:20
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)