STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 9 listopada 2018
Czas: 11:30 do 12:30
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)