STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 8 października 2020
Czas: 12:30 do 13:30
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)