STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 5 czerwca 2017
Czas: 11:00 do 12:00
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)