STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 2 lipca 2018
Czas: 10:30 do 00:30
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)