STYMULACJA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NOWORODKA

Data: 8 kwietnia 2019
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 7 maja 2019
Czas: 13:00 do 14:00
  • Etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka w okresie noworodkowym
  • Odruchy okresu noworodkowego
  • Metody stymulacji psychomotorycznej (masaż, ruch, bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe)