PLAN PORODUData: 29 września 2021
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 19 października 2021
Czas: 12:00 do 13:00
  • Plan porodu jako dokument niezbędny w procesie przygotowań do świadomego rodzicielstwa
  • Przepisy prawa wskazujące jakie treści mogą być zawarte w planie porodu
  • Zasady przygotowania praktycznego planu porodu i opieki poporodowej