WYPRAWKA DLA NOWOROWDKA ORAZ WYPRAWKA DO SZPITALA

Data: 19 czerwca 2017
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 3 lipca 2017
Czas: 15:00 do 16:00

Data: 18 lipca 2017
Czas: 15:00 do 16:00
  • Potrzeby pielęgnacyjne noworodka w szpitalu (dobór i odzieży, kosmetyków i sprzętów na czas pobytu w szpitalu)
  • Dobór najbardziej przydatnych sprzętów w opiece nad noworodkiem