WYPRAWKA DLA NOWORODKA ORAZ WYPRAWKA DO SZPITALA

Data: 20 listopada 2018
Czas: 15:00 do 16:00
  • Potrzeby pielęgnacyjne noworodka w szpitalu (dobór i odzieży, kosmetyków i sprzętów na czas pobytu w szpitalu)
  • Dobór najbardziej przydatnych sprzętów w opiece nad noworodkiem