ZMIANY ZACHODZĄCE W ORGANIZMIE KOBIETY W POŁOGU

Data: 11 stycznia 2021
Czas: 10:30 do 11:30

Data: 25 stycznia 2021
Czas: 09:00 do 10:00
  • Zmiany w obrębie narządu rodnego
  • Zmiany ogólnoustrojowe i hormonalne
  • Połóg jako sytuacja nowa z psychicznego punktu widzenia
  • Znaczenie wsparcia dla kobiety i rodziny w okresie okołoporodowym
  • Styl życia i odżywianie w okresie połogu
  • Higiena zdrowia psychicznego