ZMIANY ZACHODZĄCE W ORGANIZMIE KOBIETY W POŁOGU

Data: 26 marca 2019
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 15 kwietnia 2019
Czas: 12:00 do 13:00

Data: 10 maja 2019
Czas: 12:00 do 13:00
  • Zmiany w obrębie narządu rodnego
  • Zmiany ogólnoustrojowe i hormonalne
  • Połóg jako sytuacja nowa z psychicznego punktu widzenia
  • Znaczenie wsparcia dla kobiety i rodziny w okresie okołoporodowym
  • Styl życia i odżywianie w okresie połogu
  • Higiena zdrowia psychicznego