ZMIANY ZACHODZĄCE W ORGANIZMIE KOBIETY W POŁOGU

Data: 18 lipca 2019
Czas: 11:30 do 12:30

Data: 4 września 2019
Czas: 10:30 do 11:30
  • Zmiany w obrębie narządu rodnego
  • Zmiany ogólnoustrojowe i hormonalne
  • Połóg jako sytuacja nowa z psychicznego punktu widzenia
  • Znaczenie wsparcia dla kobiety i rodziny w okresie okołoporodowym
  • Styl życia i odżywianie w okresie połogu
  • Higiena zdrowia psychicznego