ZMIANY ZACHODZĄCE W ORGANIZMIE KOBIETY W POŁOGU

Data: 29 marca 2021
Czas: 9:00 do 10:00

Data: 19 kwietnia 2021
Czas: 10:30 do 11:30
  • Zmiany w obrębie narządu rodnego
  • Zmiany ogólnoustrojowe i hormonalne
  • Połóg jako sytuacja nowa z psychicznego punktu widzenia
  • Znaczenie wsparcia dla kobiety i rodziny w okresie okołoporodowym
  • Styl życia i odżywianie w okresie połogu
  • Higiena zdrowia psychicznego